Improve quickly your sleep, focus, mood and mental performance with mind alive products

Mind Alive DAVID Delight ...................

Mind Alive DAVID Delight ...................

The DAVID Delight provides a unique fusion of audio-visual entrainment (also known as brainwave entrainment) sophistication and simplicity. Our sessions have been thoroughly tested and are designed based on most current research findings to ensure you the most effective results.

Mind Alive DAVID Delight Plus

Mind Alive DAVID Delight Plus

The DAVID Delight Plus is much like the DAVID Delight, but with more sessions – 5 in each of the categories. The extra sessions in the DAVID Delight Plus are particularly effective for people with more complex issues such as fibromyalgia and sleep disorders.

Mind Alive DAVID Delight Pro ...................

Mind Alive DAVID Delight Pro ...................

The DAVID Delight Pro has the same sessions as the DAVID Delight Plus, but also offers Cranio-Electro Stimulation (CES). The frequency of the CES sessions are linked to the frequency of the AVE sessions plus 100 Hz. You can use AVE by itself, CES by itself or both together.

Mind Alive DAVID ALERT Pro ...................

Mind Alive DAVID ALERT Pro ...................

DAVID ALERT Pro. Now you can enjoy the DAVID ALERT program and sessions with the enhanced benefits of Cranio-Electro Stimulation (CES)!

Mind Alive DAVID ALERT ...................

Mind Alive DAVID ALERT ...................

DAVID ALERT Attentive Living through Energizing, Restorative Technology (ALERT) is an effective, alternative therapy for ADD/ADHD which utilizes AVE technology to settle hyperactivity, promote relaxation, and can even improve mood & logical thinking.

Mind Alive DAVID SMART ...................

Mind Alive DAVID SMART ...................

The sessions on the DAVID SMART are designed to improve academic performance, reduce stress, boost mood, and improve concentration and memory in college students.

Mind Alive OASIS Pro ...................

Mind Alive OASIS Pro ...................

Oasis Pro Cranio-Electro Stimulation Oasis pro (CES) was developed in the Soviet Union in the late 1940s as a treatment for insomnia and has since been used by millions of people all over the world.

Mind Alive DAVID Spectrum™

Mind Alive DAVID Spectrum™

Experience real-time visual entrainment from a PC with the Spectrum™ USB eyeset! (ONLY FOR WINDOWS 10) Supports millions of stimulation colors.

MIND ALIVE SOLUTIONS

----------------------------------------------------

Improve Your Life!

Mind Alive products can help you improve many aspects of your life - your health, mental functioning, sleep, mood, and cognition. Try one today!

Improve your Sleep

Are you having difficulty falling asleep? Want to feel more rested when you wake up? The Delight Pro is a drug-free way to improve onset of sleep. Read more by clicking the link Solutions in the menu

Senior Issues

Are you noticing that your memory is not as good as it used to be? Are you having difficulty with your balance and falling as you age? The DAVID Delight can help you!

Seasonal Affective Disorder

Do you suffer from Seasonal Affective Disorder (SAD)? Do you get the "winter blues"? The DAVID Delight Plus can help you alleviate your SAD symptoms.

PTSD

Do you suffer from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)? Have you experienced severe trauma? The DAVID Delight Pro can help reduce and manage your symptoms.

Pain

Are you experiencing aches, pain and discomfort? Tired of taking medications and want a drug-free approach to wellness? Try Audio-Visual Entrainment instead.

Low Mood

Are you feeling blue? Do you feel down? Do you struggle with your emotions? The DAVID Delight can help you achieve wellness.Read more by clicking the link Solutions in the Header menu

ADD & ADHD

Have you been diagnosed with ADD/ADHD? Do you struggle with attention and learning? The DAVID ALERT and ALERT Pro can help manage your ADD/ADHD symptoms!

Anxiety

Is anxiety getting in your way of fully experiencing life? Afraid to go to the dentist, write an exam, drive in traffic or face the pressures of work? Do you often feel overly stressed? The DAVID Delight Plus can help you!

Academic Performance

Are you struggling and feeling stressed out with schoolwork? Would you like to improve your academic performance? The DAVID SMART can help you!

Sports Performance

Do you want to improve your game? In sports, while training and physical “readiness” are key, the ability to focus under pressure is just as important. The Delight Pro can enhance your performance!

Meditation and Relaxation

Studies show that meditation changes brain physiology to slow aging. “Cognition seems to be preserved in meditators,” Meditators also have more gray matter – literally, more brain cells.

Mind Alive DAVID AVE Devices

These innovative products are used worldwide as a non-pharmaceutical approach to improved mental health, increased relaxation and well-being
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring EU MIND ALIVE, gevestigd aan Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122 Dhr. T. Wolsing is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND ALIVE Hij/zij is te bereiken via info@mindalive.nl Persoonsgegevens die wij verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindalive.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming MIND ALIVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren MIND ALIVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie Delen van persoonsgegevens met derden MIND ALIVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken MIND ALIVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIND ALIVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindalive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MIND ALIVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen MIND ALIVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mindalive.nl. MIND ALIVE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe] - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Save settings
Cookies settings