Умът жив Inc. проектира и произвежда продукти за подобряване на ума в продължение на 30 години и през това време е провела обширни изследвания, като непрекъснато разкрива нови приложения за тези новаторски технологии.

Използвайте връзките по-долу, за да прочетете по-подробни обяснения за всички различни видове процеси и технологии, които ние вграждаме в нашите устройства.

АУДИО-ВИЗУАЛНО ЗАБАВЛЕНИЕ (AVE)

КРАНИО-ЕЛЕКТРО СТИМУЛИРАНЕ (CES)

ТРАНСКРАНИЧНА DC СТИМУЛАЦИЯ (TDCS)

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТОНИ И БИНАВРАЛНИ ЗЪБИ

ВАРИАБИЛНОСТ НА СЪРЦЕВНАТА ЦЕНА (HRV)