Умът жив Инк. Проектира и произвежда продукти за подобряване на ума в продължение на 30 години и е провел обширни изследвания през това време, като непрекъснато разкрива нови приложения за тези новаторски технологии.

Използвайте връзките по-долу, за да прочетете по-подробни обяснения за всички различни видове процеси и технологии, които ние вграждаме в нашите устройства.

АУДИО-ВИЗУАЛНО ЗАБАВЛЕНИЕ (AVE)

КРАНИО-ЕЛЕКТРО СТИМУЛИРАНЕ (CES)

ТРАНСКРАНИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ на постоянен ток (TDCS)

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТОНИ И БИНАВРАЛНИ ЗЪБИ

ВАРИАБИЛНОСТ НА СЪРЦЕВНАТА ЦЕНА (HRV)