Getting Binaural Beats For Sleep. What is binaural beats?

Binaural beats are specific physical stimuli that create auditory results that help to induce relaxation, creativity, meditation, sleep and other types of mental states that could be deemed as desirable.

The way that the beats work is that the brain perceives a sound when two tones are produced at slightly differing frequencies are presented separately, each to a separate ear of the subject through headphones. The result is a beating tone will be created as if the two tones had been naturally mixed from the brain.

What is binaural beats?

In order to work properly the difference in the frequencies must be below 1,000 hertz for the sensations to be noticeable and the difference between the two frequencies have to be less than 30hz in order for the effect to actually happen.

The stimulus of the application can be aural or visual, or both. The function of the brain seems to be to form alternative results that may take the conscious mind off of what would be considered to be “normal” stimulus results and to take the perception to another realm.

The DAVID Delight Pro is much stronger than binaural beats

This smacks of the effects of psychedelic results of LSD or other drug influenced experiments, and there are similar effects that occur. Some of the other unverified claims are that the beats help people to memorize in learning exercises, help them to be successful in dieting, stop smoking, improve athletic performance and similar exercises.

Binaural beats youtube

There is much to be said for the power of suggestion and wishful thinking in some of the experiments that have been tried. But probably one of the more useful applications of this technology is the use of binaural beats for sleep. 

By utilizing the proper beats setup, it is possible for a person to go from an very alert status to being relaxed and then be asleep in minutes by using the binaural beats process to alter the brainwaves. To say it another way, when you are alert and focused, your brainwaves are in a beta frequency, but when you are relaxed and ready for sleep, your brainwaves are in an alpha state.

Binaural beats for sleep

In order to comfortably be in sleep mode, your brain waves need to be in what is called a “deep alpha” state, and sometimes that is not so easily done after a busy and stressful day. You may be tired, but your brain is still alert, rehashing the day, or going over tomorrow’s agenda.

Binaural beats benefits

However, by taking advantage of a binaural beats hfo process, you can slow down your brain waves to a more relaxed state and be asleep in a very short period of time. The way that it works is to introduce a new, and lower frequency by using the binaural beats and your brain will begin to match this frequency, thus making it easier for you to fall asleep.

For most people, the sounds will be very peaceful and relaxing and are created to have your brain waves relax along with the sounds that the individual is hearing. It is recommended that people who have a history of epilepsy or seizures not get involved with brainwave conditioning, and if a person has a history of heart disease, that their physician should be consulted before trying this type of conditioning.

There are many people that suffer from insomnia, for many different reasons, the primary one being that they cannot get their brain to slow down enough to get into that alpha state. So many people go for the drug or medication solution, but when you really get into the side effects of some of the sleep medications, it gets a little scary.

When using binaural beats for sleep, you don’t have any worries about all of the side effects that might occur, because there are really none. Some people try meditation, which is a really good way to go to sleep, except it can be difficult to do if you are suffering from anxiety.

Using binaural beats for sleep is the painless method of slowing down your brain to its slow speed, where you will drift off to sleep like a baby. There are thousands of choices of what kinds of beats from which to choose, and you can listen to some on your own and see what appeals to you.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring EU MIND ALIVE, gevestigd aan Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122 Dhr. T. Wolsing is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND ALIVE Hij/zij is te bereiken via info@mindalive.nl Persoonsgegevens die wij verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindalive.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming MIND ALIVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren MIND ALIVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie Delen van persoonsgegevens met derden MIND ALIVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken MIND ALIVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIND ALIVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindalive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MIND ALIVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen MIND ALIVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mindalive.nl. MIND ALIVE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe] - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Save settings
Cookies settings
Select your currency
USDUnited States (US) dollar
EUR Euro