दृश्य EYESET

$110

अब तपाइँ तपाइँको DAVID तपाइँको आँखा खुला संग खेल प्रशिक्षण को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्ने समझ बढाउनको लागि, तपाइँको बायोफिडब्याक / न्यूरोफिडब्याक सत्रहरु लाई बढाउन, र फोबिया डिसेन्सिटाइजेसनको साथ मद्दत गर्न।

वारेन्टी: 1 साल

००, नोभेम्बर २०२० लाई अनुमानित डेलिभरी
SKU: 02781 विभाग: ,

विवरण

अब तपाइँ तपाइँको DAVID तपाइँको आँखा खुला संग खेल प्रशिक्षण को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्ने समझ बढाउनको लागि, तपाइँको बायोफिडब्याक / न्यूरोफिडब्याक सत्रहरु लाई बढाउन, र फोबिया डिसेन्सिटाइजेसनको साथ मद्दत गर्न।

Includes:

आइससेट क्यारी केस
आईसेट केबल
अपरेटरको म्यानुअल