Cynthia Kerson बाट प्रशंसापत्र

US

22 सक्छ, 2017

मैले लगभग एक महिना अघि कन्धको शल्यक्रिया गरेको थिए र मेरो कागजात र पीटीले दुखाइ र गति बढाउनका लागि मादक पदार्थ सेवन गरिरहनु भनेर आग्रह गरेको छ। तिनीहरू भयrible्कर छन् (ड्रगहरू - कागजातहरू होइन)। ती मतली र टाउको दुखाइ को कारण। र फिर्ता यातना गरिएको छ। तथापि, ओएसिस CES मलाई शान्त पार्छ र पीडा कम हुन्छ। मैले थाटा र अल्फा सत्र गरिरहेको छु र पहिले र पछिको फरक उल्लेखनीय छ। कुनै मतली छैन। कुनै टाउको दुखाई म दिनमा दुई min 45 मिनेट सत्र गरिरहेको छु। मेरो पीटी गति सुधारको दायराबाट प्रभावित छ मैले कुनै पनि औषधी नलिईकन। डेभलाई धन्यवाद र मन जिउँदो!