मन जिउँदो इंक। Enhance० बर्षदेखि दिमाग विकास बृद्धि गर्ने उत्पादनहरुको डिजाईन र निर्माण गर्दै आएको छ र त्यस समयमा बृहत् अनुसन्धान गरेको छ, यस जग्गा बिच्छेद गर्ने प्रविधिको लागि निरन्तर नयाँ अनुप्रयोगहरु प्रकट गर्दै।

तलका लिंकहरू प्रयोग गर्नुहोस् सबै प्रकारका प्रक्रियाहरू र प्रविधिहरूको थप विस्तृत विवरणहरू पढ्नको लागि जुन हामी हाम्रो उपकरणहरूमा समावेश गर्दछौं।

श्रव्य दृश्य दृश्य (AVE)

क्रानियो-इलेक्ट्रो स्टिमुलेसन (सीईएस)

ट्रान्सक्रेनियल डीसी स्टिमुलेसन (टीडीसीएस)

इन्ट्राइनिंग टोन र द्विपक्षीय पिटाईहरू

हृदय दर भिन्नता (HRV)