अडियो-दृश्य प्रविष्टि धेरै अलग स्वास्थ्य चासोको लागि एक गैर-औषधी दृष्टिकोणको रूपमा धेरै प्रभावी छ। यहाँ केहि क्षेत्रहरू छन् जहाँ हाम्रो डेभिड उपकरणहरूले सुधार गर्न सक्छन् तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ:

एडीडी र एडीएचडी

चिन्ता र तनाव

कम राम्रो

दुखाइ

स्लीप

ALZHEIMER

पोष्ट-ट्राउमेटिक तनाव डिस्कोर्ड (PTSD)

SeASONAL प्रभावशाली डिसकडर (SAD)

SENIOR ISSUES

अकादमिक प्रदर्शन

खेल प्रदर्शन

तपाईंको जीवन सुधार गर्नुहोस्