The Benefits Of Using Binaural Beats As Therapy

If you suffer from anxiety, depression, insomnia, or if you have ADHD, you may benefit from something called binaural beats. This is a type of therapy that involves the use of sound waves. It is unique in the way that it is delivered in an audible format. Many people have use this to help them with meditation, focusing their mind, or allowing themselves to calm down. Effectively, it is a way for your auditory system to synchronize your brain so that you can resolve many or all of these issues. Here is a quick overview of what this treatment is and why you may want to consider using it.

An Overview Of Binaural Beats

It requires you to wear headphones in most cases. However, you can simply have speakers on your left and right. In one year, you are going to hear a tone. The other tone will be similar, but will be slightly different in frequency. When the brain tries to process these two tones, it is going to go through a type of synchronization. By trying to balance out the sounds, you are causing the electrical components of your brain to also synchronize together.

Why Is This Helpful For Certain Medical Conditions?

There are many conditions that it can help with. Studies have shown that it can reduce anxiety, lower stress, increase focus, improve your mood, help you to relax, and also promote creativity. Some people have even use this to manage their pain, and also help improve their ability to concentrate or remember things. This is all possible because both hemispheres of your brain will be working together simultaneously. It is able to do this because many of the problems that people have such as stress, or if you have ADHD, are the result of an electrical in balance in the brain. Pharmaceuticals are provided to stimulate the production of, or the retention of, serotonin in the body. Serotonin can help reduce stress levels, and as a byproduct, your brain waves will also synchronize. By listening to these two tones, you can often bypass the need for pharmaceutical remedies that will lead to the same end result.

Is This Something That You Will Have To Use Everyday?

Many clever people have been able to incorporate these two tones into relaxing music. You can have this playing in the background all day long. In fact, as long as it is just loud enough to hear, it will stimulate the brain to make these changes. Some people prefer wearing headphones when they listen to the offset tones, whereas others may use speakers in their car or even outside. It is most effective when wearing headphones which will block out all other noises, allowing you to receive the full benefit of these dual tones that are slightly offset.

If you have had any of the issues that have been mentioned, binaural beats might be a solution for you. You may not realize how beneficial it is until you start to see you are functioning better than before. If you listen to these tones every day, and you suddenly have more energy, or you are less forgetful, this could be a byproduct of this technology. You can either listen to these tones online for free, or you can invest in products that utilize this technology. Either way, you may soon be better off than you were the day before by incorporating these dual tones into your daily life.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring EU MIND ALIVE, gevestigd aan Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122 Dhr. T. Wolsing is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND ALIVE Hij/zij is te bereiken via info@mindalive.nl Persoonsgegevens die wij verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindalive.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming MIND ALIVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren MIND ALIVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie Delen van persoonsgegevens met derden MIND ALIVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken MIND ALIVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIND ALIVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindalive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MIND ALIVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen MIND ALIVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mindalive.nl. MIND ALIVE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe] - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Save settings
Cookies settings