The Definition of Binaural Beats

Binaural beats are the result of a brainwave technology that is designed to place your brain in the same state of activity as if you were meditating using some of the traditional methods. In order to meditate in the traditional sense it takes a great deal of concentration of a considerable period of time, and often times you are interrupted by outside influences.

The way that binaural beats works are by an audio stimulus where two tones are produced in low-frequency pulsations with two tones is produced at slight frequencies, each presented to opposite ears through headphones.

A beating tone will then be experienced as if the tones are coming from the brain, although they must be below 1,000 hertz for a noticeable beating sound to be produced.

Binaural beats are frequently used for relaxation purposes, the release of tension, and for sleep therapy. For people who have insomnia, the binaural beats therapy has been found to be very effective, as, before the use of the beats, the subject would be very restless and would have great difficulty getting to sleep. However, when the binaural beats system is used, the subjects are relaxed very quickly and sleep comes just as easily.

The process of using a binaural beats technology goes way back to the early 1800s when the research was done to identify how various sounds affected a person’s reactions. It was found that these sorts of sounds did affect the behavior of people. In summary, the focus of the results was that when the beats were syncopated in certain ways, the people were able to relax more, and seemed to experience less in the way of overall stress.

There have also been other effects of using different tonal episodes of binaural beats such as the stimulation of various glands to produce levels of hormones, such as the production of dopamine in Parkinson’s patients, and for the treatment of addictions.

It has been found that different frequencies of beats produce different results such as gamma wave production produces higher mental activity and even fear in some cases, beta waves can produce anxious thinking and even paranoia, alpha waves produce relaxation and sleep help, theta waves produces deep relaxation, and delta waves produces deep dreamless sleep.

Consequently, it is imperative that people don’t just go off and start listening to any old binaural beats, as they might get a result that they had not expected. You certainly would not want a result of a person experiencing paranoia or fear, for example.

The process of Binaural beats is called brain entraining, and different people require different brain entraining for the process to be the most effective for them. It is best if one starts out with the beats with an entraining frequency that is the closest to their normal frequency, to begin with.

If the beats are kept withing certain confines and are not varied too much from a person’s normal brain wave patterns, it seems that there will be little or no side effects. Most people have a normal brain wave pattern that is withing the alpha range, so lowering the alpha state is sufficient to put them into a more relaxed state, in order to drift off to sleep as an example.

It is when there is an abrupt or sharp departure from the individual’s normal pattern where some alarming results can occur. This is why it is important that these stimuli with Binaural beats be somewhat supervised, or at least obtained in mostly an alpha format. It would not hurt at all to have a professional determine what level of binaural beats would fit you the best before you go all in as far as using them.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring EU MIND ALIVE, gevestigd aan Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122 Dhr. T. Wolsing is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND ALIVE Hij/zij is te bereiken via info@mindalive.nl Persoonsgegevens die wij verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindalive.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MIND ALIVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming MIND ALIVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren MIND ALIVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie Delen van persoonsgegevens met derden MIND ALIVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken MIND ALIVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIND ALIVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindalive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MIND ALIVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen MIND ALIVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mindalive.nl. MIND ALIVE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe] - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Save settings
Cookies settings
Select your currency
USDUnited States (US) dollar
EUR Euro