Patotoo mula sa Cynthia Kerson

US

Mayo 22, 2017

Nagkaroon ako ng operasyon sa balikat mga isang buwan na ang nakakaraan at iginiit ng aking doc at PT na patuloy akong kumukuha ng mga narkotiko para sa sakit at pagpapahusay ng paggalaw. Nakakatakot sila (ang mga gamot - hindi ang mga doc). Nagdudulot sila ng pagduduwal at pananakit ng ulo. At ang pag-alis ay pahirap. Gayunpaman, ang Oasis CES pinapakalma ako at pinapawi ang sakit. Gumagawa ako ng mga session ng theta at alpha at ang pagkakaiba bago at pagkatapos ay kapansin-pansin. Walang pagduduwal. Walang sakit ng ulo. Gumagawa ako ng dalawang 45 min session sa isang araw. Ang aking PT ay humanga sa saklaw ng pagpapabuti ng paggalaw sa kabila ng hindi ako anumang gamot. Salamat kay Dave at Pag-iisip ng buhay!