Privacyverklaring EU

MAGSALITA, gevestigd aan Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland, ay verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Impormasyon sa pakikipag-ugnay:

https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122

Dhr. Ang T. Wolsing ay de Functionaris Gegevensbescherming van HINDI TALAGA Ang Hij / zij ay ang bereiken sa pamamagitan ng info@mindalive.nl

Personal na data na pinoproseso namin

HINDI MAAARI ang verwerkt na magpapatuloy sa pag-uusisa sa gebrik na maaktibo ang mga tao sa van saze sa enensten en / ng omdat at deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt uenen overzicht van de persoonsgegevens mamatay wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Espesyal at / o sensitibong personal na data na pinoproseso namin

Sa website ng enze ng / mula sa pag-iwas sa pag-asenso ng intensyonal na pag-arte sa paglipas ng mga websitebezoekers namatay jonger zijn at 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouills of voogd. Kami ay kunnen echter niet controleren ng een bezoeker ouder at 16 na. Wij raden ouills at ook aan betrokken sa zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo the voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem and contact met ons op via info@mindalive.nl, at verwijderen wij deze informatie.

Para sa kung anong layunin at sa anong batayan pinoproseso namin ang personal na data

HINDI MAAARI ang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen ng e-mailen na hindi tinatanggap ay om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid na ako ay may account sa isang account

- Om goederen en diensten bij u af the leveren

Awtomatikong paggawa ng desisyon

HINDI NILALIMANG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Ang mga ito ay nagbibigay-daan sa mga salita ng genomen pinto computerprogramma ng -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) tussen zit.

Gaano katagal pinapanatili namin ang personal na data

HINDI MABUTI ang buhay na tao sa pag-ayos at pag-iikot ay hindi tinatanggap ng realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (diksiyonaryo) van persoonsgegevens: (Mga kategorya)

persoonsgegevens> Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie

Ang pagbabahagi ng personal na data sa mga third party

HINDI MAAARI ang verstrekt uitsluitend aan derden sa lahat ng mga als dit nodig ay walang saysay na pag-uwi ng van onze overeenkomst na natagpuan ng om at voldoen aan een tapaelijke verplichting.

Ang mga cookies, o mga katulad na pamamaraan, na ginagamit namin

GUSTO ang ALAMAT na mga cookies ng geen ng vergelijkbare technieken.

Tingnan, baguhin o tanggalin ang data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens sa zien, te corrigeren of the verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in the trekken of bezwaar the maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIND ALIVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand thatar u of een ander, door u genoemde organisatie, matatag. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens firmen naar info@mindalive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te firmen. Maak sa deze kopie uw pasfoto, MRZ (makakabasa na machine, de strook ay nakilala ang mga nummers na ondriya na paspoort), paspoortnummer at Burgerservicenummer (BSN) zwart. Kung titingnan ang privacy ng uwak. Sinusuportahan namin ang zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HINDI MABUTI ang bawat isa sa mga tao sa pamamagitan ng mogelijkheid heeft om een ​​klacht sa dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via link de volgende: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Paano namin pinoprotektahan ang personal na data

MIND ALIVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem at contact op met onze klantenservice of via info@mindalive.nl. HINDI MABUTI NG ALE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, mga zoals at virusscanner at firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Bilang kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.