Audio-Visual Entrainment ay mabisa bilang isang diskarte na hindi parmasyutiko sa maraming iba't ibang mga alalahanin sa kagalingan. Narito ang ilan sa mga lugar kung saan mapapaganda ng aming mga aparato ng DAVID na ikaw ay mahusay:

ADD & ADHD

ANXIETY AT STRESS

MAHAL NA MOOD

PAIN

Magtulog

ALZHEIMER

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)

PAKIKIPAGTANGGALANG PAGSUSULIT (SAD)

MGA ISYU SA SENIOR

KARAPATAN NG ACADEMIC

ESPESYAL SA ESPIRITU

MABUTI ANG BUHAY MO