Workshop “AVE in combinatie met biofeedback” (1 dag)

Inleiding

AVE staat voor Audio Visuele Entrainment, een vorm van hersentraining. Door middel van het toedienen van geluid via een koptelefoon (audio) en lichtpatronen via een speciale bril (visueel) kan de activiteit van de hersenen beïnvloed worden. Afhankelijk van het type stimulatie worden de hersenen meer ontspannen of juist alerter. Tevens zorgt AVE voor een betere doorbloeding van de hersenen. Hoe vaker de AVE sessie herhaald wordt, des te beter leren de hersenen om in de juiste staat te komen. Een AVE behandeling start meestal met frequente behandeling van 4-7 keer per week gedurende een half uur en wordt gaandeweg afgebouwd in frequentie. AVE is een relatief goedkope manier van hersentraining, omdat de training door de cliënt zelf thuis uitgevoerd kan worden nadat door de therapeut is vastgesteld wat het beste behandelprotocol is. AVE is effectief gebleken bij de behandeling van aandachtsproblemen, stressklachten, slaapproblemen, angst en depressie. Om de juiste AVE sessie te bepalen is het nodig om het klachtenbeeld goed te bekijken. Daartoe is een vragenlijst beschikbaar. Tevens is het raadzaam om de mate van disbalans in het zenuwstelsel en de hersenen in kaart te brengen via metingen. Via het meten van handtemperatuur, huidgeleiding, ademhaling, hartslag en spierspanning kan bekeken worden of de klachten verklaard kunnen worden uit onderactiviteit of overactiviteit van het zenuwstelsel. Deze methode staat bekend als biofeedback. Naast biofeedback kan het meten van de hersengolven verdere indicatie geven over de meest geschikte AVE sessie.  Het is raadzaam de AVE sessie uit te proberen in combinatie met een biofeedback meting en ev. een EEG meting om te monitoren of de cliënt tijdens de AVE in de juiste staat komt. Daarnaast is het gevoel van de cliënt van belang. Merkt deze dat de AVE het gewenste effect heeft en is er motivatie om de therapie thuis uit te voeren? Afhankelijk van het klachtenbeeld wordt AVE ingezet in combinatie met andere technieken, zoals stresscoaching, aandacht/focustraining, relaxatie, beweging en voedingsadviezen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Inleiding (hersenen, EEG meting, biofeedback)
 • AVE
  • Werking, toepassing, contra-indicaties
  • De juiste sessie kiezen
  • Zelf een sessie ervaren
 • AVE bij onderprikkeling
 • AVE en biofeedback bij overprikkeling
 • AVE bij disbalans in de hersenen

AVE apparatuur

In de cursus wordt gewerkt met het David Delight Plus systeem. U hoeft niet te beschikken over deze apparatuur om mee te kunnen doen aan de workshop.

Doelgroep en doel van de workshop

Coaches/therapeuten, die willen leren om AVE toe te passen bij cliënten met stress, slaapproblemen, aandachtsproblemen, angst en depressie. Er is geen ervaring met biofeedback of neurofeedback nodig. Na het volgen van deze workshop heeft u een beeld van de mogelijkheden van AVE en bent  in staat om na vaststelling van het klachtenbeeld AVE toe te passen. Beschikt u over biofeedback of neurofeedback apparatuur, dan kunt u de AVE in aaanvulling op deze methode gebruiken.

Aantal deelnemers

6-12 personen

Datum

17 november 2017 (1 vrijdag)

Locatie

Amersfoort, Eenhoorn Amersfoort (tegenover station Amersfoort)

Docenten

Daniëlle Matto (Eerstelijnspsycholoog / biofeedbacktherapeut / AVE therapeut)

Kosten

€ 200 euro, inclusief lunch, koffie en thee

Certificaat en accreditatie

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de workshop aan de deelnemers  een  certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Meer informatie over inschrijving vindt u hier inschrijving