Audio-vizual ta'lim turli xil sog'lomlashtirish muammolariga farmatsevtik bo'lmagan yondashuv sifatida juda samarali. Bizning DAVID qurilmalarimiz sizning farovonligingizni yaxshilaydigan ba'zi joylar:

QO'SHISH va ADHD

XAVFSIZLIK va STRES

MUHIM

PAIN

SLEEP

ALJHIMER

Pochta-Travmatik Stress DISKERI (PTSD)

MASHINA AFFEKTsIY DISR (SAD)

MUHIM MASALALAR

AKADEMIK MA'LUMOT

SPORT ISHLARI

Hayotingizni yaxshilang